جهت استفاده و نگهداری بهتر نمونه ها میکروسکوپی لطفا به نکات زیر توجه فرمایید:                                         

  ۱-هنگام شروع کار با میکروسکوپ برای  مشاهده لامها ازتنظیم بودن و تمییز بودن لنز ها و شیشه منبع نور اطمینان حاصل فرمایید.                                                                                    

 ۲-قبل از گذاشتن لام زیر میکروسکوپ یک دستمال نرم و تمییز و خشک به آرامی روی  لام و لامل بکشید  تا گرد و خاک و اثر انگشت احتمالی  قبلی پاک شود. هرگز از دستمال کاغذی ، پنبه و الکل خالص برای تمییزکردن لنز های میکروسکوپ و لام استفاده نکنید.                                                                          

۳- به باز یا بسته بودن دیافراگم نور میکروسکوپ دقت فرمایید،برخی از نمونه ها با دیافراگم بسته و برخی با دیافراگم باز بهتر دیده می  شوند.                                                                   

۴-پس از گذاشتن لام در محل آن در میکروسکوپ به قانون مشاهده با لنز (اولویت اول ۴ سپس ۱۰و سپس ۴۰ و در نهایت ۱۰۰) دقت فرمایید یعنی ابتدا محل احتمالی نمونه را با لنز ۴ پیدا نموده سپس با استفاده از سایر لنز ها به بزرگنمایی نمونه بپردازید.                                                   

۵-لطفا توجه فرمایید در صورتیکه نیاز به استفاده از روغن ایمرسیون برای مشاهده برخی نمونه ها دارید فقط یک قطره روغن و فقط  روی لامل به آرامی بچکانید و پس از اتمام کار حتما روغن را با دستمال خشک کنید چون اگر روغن روی لامل باقی بماند به مرور زمان از لامل و چسب عبور کرده به نمونه آسیب                می رساند(بخصوص درمورد تک یاخته ها و تخم کرمها)                                                      

۶-جهت مشاهده لامهایی با نمونه برجسته، فاصله لنز با لامل و نمونه را رعایت فرمایید. اصولا برای مشاهده  چنین نمونه هایی لنز ۴ و ۱۰ کافی است.                                                                        

۷-لامهای میکروسکوپی را در تمام مدت نگهداری و استفاده در آزمایشگاه یا کلاس درس در جای خشک و تا حدی خنک(دمای معمولی اتاق) و دور از تابش نور آفتاب نگهداری فرمایید.                              

۸- از نگهداری جعبه های حاوی لامهای میکروسکوپی آماده در مجاورت مواد شیمیایی جدا خودداری فرمایید، گاز ناشی از برخی مواد شیمیایی مورد مصرف  در آزمایشگاهها فاقد رنگ و بو و در عین حال دارای خاصیت خورندگی می باشند.                                                                                               

۹-لطفا لامها را در جعبه های مخصوص آنها نگهداری فرمایید و از قرار دادن لامها روی هم یا چسبیده به هم خودداری فرمایید.                                                                                                

۱۰-بهترین نحوه نگهداری لامها در جعبه لام و بصورت عمودی می باشد( مانند نگهداری کتاب در کتابخانه).                                                                                                      

با تشکر       شرکت نانو محیط پارس

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع و نام شرکت مجاز میباشد