توضیحات بیشتر

لام آسپرژیلوس ورسیکالر

لام آسپرژیلوس ورسیکالر  Aspergillus versicolor

جهت مشاهده سایر لامهای میکروسکوپی آموزشی کلیک کنید

محصولات مرتبط

نظرات شما

قالب وردپرس