توضیحات بیشتر

لام آسپرژیلوس توبینجنسیس

لام آسپرژیلوس توبینجنسیس Aspergillus tubingensis

جهت مشاهده سایر لامهای میکروسکوپی آموزشی کلیک کنید

محصولات مرتبط

نظرات شما

قالب وردپرس