لام آسپرژیلوس فومیگاتوس ( شمای کلی در محیط کشت )

تاریخ انتشار: 11 تیر 94 تعداد بازدید: 785 کد محصول: C 25 - 744

تومان

وضعیت محصول: موجود
توضیحات مختصر

لام آسپرژیلوس فومیگاتوس ( شمای کلی در محیط کشت ) Aspergilus fumigatus

محصولات مرتبط

نظرات شما

قالب وردپرس