لام آسپرژیلوس نیدولانس ( شمای کلی در محیط کشت )

تاریخ انتشار: 11 تیر 94 تعداد بازدید: 919 کد محصول: C 25 - 746

تومان

وضعیت محصول: موجود
توضیحات مختصر

لام آسپرژیلوس نیدولانس ( شمای کلی در محیط کشت ) Aspergilus nidolans

محصولات مرتبط

نظرات شما

قالب وردپرس