توضیحات بیشتر

لام آسپرژیلوس کاندیدوس

لام آسپرژیلوس کاندیدوس Aspergillus candidus

جهت مشاهده سایر لامهای میکروسکوپی آموزشی کلیک کنید

محصولات مرتبط

نظرات شما

قالب وردپرس