لام آکتینومایکوتیک میستوما( رنگ آمیزی هماتوکسیلین ائوزین )

تاریخ انتشار: 10 تیر 94 تعداد بازدید: 631 کد محصول: C 25 - 600

تومان

وضعیت محصول: موجود
توضیحات مختصر

لام آکتینومایکوتیک میستوما( رنگ آمیزی هماتوکسیلین ائوزین ) G-Actinomycotic mycetoma

محصولات مرتبط

نظرات شما

قالب وردپرس