لام انگل اندولیماکس نانا کیستEndolimax nana cyst slide

تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۹۴ تعداد بازدید: 4658 کد محصول: C 1 - 118

تومان

وضعیت محصول: موجود
توضیحات بیشتر

لام انگل اندولیماکس نانا کیست

Endolimax nana cyst slide

اندولیماکس نانا

کوچکترین و شایعترین   تک یاخته ی آمیبی شکل روده است که به دو شکل کیست و تروفوزوئیت دیده می شود ، کیست و تروفوزوئیت آن تقریبا هم اندازه ،  بین ۵ تا ۱۲ میکرون(متوسط۷ میکرون) هستند نمونه ها جهت تشخیص میکروسکوپی از مدفوع  فرد  مبتلا به روش تغلیظ و با استفاده از سولفات روی تهیه و با ید رنگ آمیزی می شوند در تروفوزوئیت رنگ شده، هسته با کاریوزوم درشت و در کیست کروی یا بیضوی ، چهار هسته(بندرت بیشتر) با کاریوزومهای بزرگ ویژگی های این تک یاخته انگل می باشند.در پزشکی به خاطر ایجاد نتیجه مثبت کاذبی که  در آزمایشات تشخیصی با آنتاموبا هیستولیتیکا ایجاد می کند اهمیت دارد.

رفرنس ها :

برگرفته از کتاب انگل شناسی نوا-بروان ترجمه دکتر اطهری چاپ سیزدهم و کتاب انگل شناسی پزشکی مارکل ترجمه دکتر کواکب چاپ دوم

 

References

توضیحات مختصر

لام اندولیماکس نانا کیستEndolimax nana cyst slide

اندولیماکس نانا

کوچکترین و شایعترین   تک یاخته ی آمیبی شکل روده است که به دو شکل کیست و تروفوزوئیت دیده می شود ، کیست و تروفوزوئیت آن تقریبا هم اندازه ،  بین 5 تا 12 میکرون(متوسط7 میکرون) هستند نمونه ها جهت تشخیص میکروسکوپی از مدفوع  فرد  مبتلا به روش تغلیظ و با استفاده از سولفات روی تهیه و با ید رنگ آمیزی می شوند در تروفوزوئیت رنگ شده، هسته با کاریوزوم درشت و در کیست کروی یا بیضوی ، چهار هسته(بندرت بیشتر) با کاریوزومهای بزرگ ویژگی های این تک یاخته انگل می باشند.در پزشکی به خاطر ایجاد نتیجه مثبت کاذبی که  در آزمایشات تشخیصی با آنتاموبا هیستولیتیکا ایجاد می کند اهمیت دارد.

رفرنس ها :

برگرفته از کتاب انگل شناسی نوا-بروان ترجمه دکتر اطهری چاپ سیزدهم و کتاب انگل شناسی پزشکی مارکل ترجمه دکتر کواکب چاپ دوم

 

References

محصولات مرتبط

نظرات شما

قالب وردپرس