لام اورئوبازیدیوم پولولان

تاریخ انتشار: 11 تیر 94 تعداد بازدید: 491 کد محصول: C 25 - 753

تومان

وضعیت محصول: موجود
توضیحات مختصر

لام اورئوبازیدیوم پولولان Aureobasidium pulolan

محصولات مرتبط

نظرات شما

قالب وردپرس