لام اوگلنا

تاریخ انتشار: ۲۹ تیر ۹۴ تعداد بازدید: 1923 کد محصول: C 1 - 200

تومان

وضعیت محصول: موجود
توضیحات بیشتر

لام اوگلنا

توضیحات مختصر

لام اوگلنا Euglena slide
اوگلنا تک یاخته تاژکدار غیر انگلی است که جزو آغازیان گیاه مانند طبقه بندی می شود این تک یاخته در آبهای شیرین زندگی می کند در علم پزشکی شناسایی آن جهت تفکیک از برخی تک یاخته های انگل ساکن آب ارزش دارد طول بدن آنها معمولا 60 میکرون است البته برخی کوچکتر یا بزرگتر نیز هستند مثلا بین 50 تا 500 میکرون ممکن است باشند. تقسیم آن بصورت دوتایی انجام می گیرد اما در شرایط نامناسب تشکیل کیست می دهد .اجسام پارامیسون به شکلهای مختلف مواد ذخیره ای داخل سلول قابل مشاهده اند. لکه چشمی که ساختار سلولی ندارد منشا پروتئینی دارد و نقش آن هدایت سلول بسوی نور است. این تک یاخته گرایش مثبتی به نور ملایم دارد اما از تابش مستقیم اشعه آفتاب گریزان است . تاژک اوگلنا در حرکت آن به جلو و عقب نقش دارد جنس تاژک در اوگلنا که یک یوکاریوت است با تاژک باکتری که یک پروکاریوت است فرق دارد ، تاژک در درون مخزنی بنام کینتوزوم که آن هم در قسمت جلوی تک یاخته است قرار گرفته یک واکوئل ضرباندار به مخزن وصل است.کلروپلاستها عامل رنگ سبز تک یاخته است اما برای تهیه لام میکروسکوپی آموزشی گاه از رنگهای متنوعی استفاده می شود.

محصولات مرتبط

نظرات شما

قالب وردپرس