لام باکتری قارچ مانند اکتینومیست

تاریخ انتشار: 12 خرداد 94 تعداد بازدید: 1454 کد محصول: C25-704

تومان

وضعیت محصول: موجود
توضیحات مختصر

لام باکتری قارچ مانند – بصورت اسپور در خاک زندگی می کند.عامل اکتینومایکوز و نوکاردیوز

محصولات مرتبط

نظرات شما

قالب وردپرس