لام برش آسیدیوم ها و پیکنیدیوم ها که درون آن اسپور های تکثیر غیر جنسی بوجود می ایند

تاریخ انتشار: 12 خرداد 94 تعداد بازدید: 946 کد محصول: F30-424

تومان

وضعیت محصول: موجود
توضیحات بیشتر

Wheat Rust aecia and pycnia (Puccinia graminis), Basidiomycota. Polarized, LM X20. --- Image by © Biodisc/Visuals Unlimited/Corbis

توضیحات مختصر

لام برش آسیدیوم ها و پیکنیدیوم ها که درون آن اسپور های تکثیر غیر جنسی بوجود می ایند -روی برگ زرشک

محصولات مرتبط

نظرات شما

قالب وردپرس