لام سلولهای فاگوسیتیک بزرگ ( نمایش مراحل فاگوسیتوز )

تاریخ انتشار: 15 تیر 94 تعداد بازدید: 627 کد محصول: C 30 - 101

تومان

وضعیت محصول: موجود
توضیحات مختصر

لام سلولهای فاگوسیتیک بزرگ ( نمایش مراحل فاگوسیتوز ) (Large phagocytic cell w.m (show the process phagocytosis

محصولات مرتبط

نظرات شما

قالب وردپرس