لام شیستوزوما مانسونی مرحله اسپروکیست Schistosoma mansoni sporocysts

تاریخ انتشار: ۹ تیر ۹۴ تعداد بازدید: 215 کد محصول: C 5 - 221

تومان

وضعیت محصول: موجود
توضیحات مختصر

لام شیستوزوما مانسونی مرحله اسپروکیست Schistosoma mansoni sporocysts

محصولات مرتبط

نظرات شما

قالب وردپرس