لام قارچ فوزاریوم

تاریخ انتشار: 7 شهریور 94 تعداد بازدید: 532 کد محصول: F30-336

تومان

وضعیت محصول: موجود
توضیحات مختصر

لام قارچ فوزاریومFusarium

گونه  فوزاریوم اکسیسپوروم  از مهمترین قارچ های خاکزاد و همه جا زی است و عامل بیماریهایی نظیر: زردی،پژمردگی آوندی،پوسیدگی ریشه و بوته میری در گونه های گیاهی مختلف است.

محصولات مرتبط

نظرات شما

قالب وردپرس