لام مگس دروزوفیل – چرخه زندگی شامل : تخم – لارو – شفیره – نر و ماده

تاریخ انتشار: 28 ژوئن 15 تعداد بازدید: 684 کد محصول: C14 - 2133

تومان

وضعیت محصول: موجود
توضیحات مختصر

لام مگس دروزوفیل – چرخه زندگی شامل : تخم – لارو – شفیره – نر و ماده Drosophila melanogaster life cycle

محصولات مرتبط

نظرات شما

قالب وردپرس