لام مگس دروزوفیل – گسترش کروموزوم ها

تاریخ انتشار: 28 ژوئن 15 تعداد بازدید: 340 کد محصول: C14 - 1401

تومان

وضعیت محصول: موجود
توضیحات مختصر

لام مگس دروزوفیل – گسترش کروموزوم ها Drosophila Chromosomes smear

محصولات مرتبط

نظرات شما

قالب وردپرس