لام میکرومتر خطی(لام مدرج)

تاریخ انتشار: 6 دی 96 تعداد بازدید: 2381 کد محصول: SLIDE-02

1,200,000 تومان

وضعیت محصول: موجود
توضیحات بیشتر

لام میکرومتر خطی(لام مدرج)

لام میکرومتر خطی(لام مدرج)

فرض کنید می خواهید اندازه یک سلول یا اندامک سلولی را زیر میکروسکوپ اندازه بگیرید ؟

اندازه سلولها با هم فرق می کند و از اندامی به اندام دیگر و از بافتی به بافت دیگر تفاوت دارد.شناخت این تفاوت منجر به تشخیص نوع موجود و نیز ناهانجاریها و بیماریهای مربوطه می شود.

ابزارهایی کارامد بدین منظور طراحی و ساخته شده است که در میکروسکوپهای نور ی به دو شکل می باشد:

۱- اکولر مدرج که به جای یکی از عدسی های چشمی قرار می گیرد.

۲- لام مدرج (میکرومتر صفحه ای ) که شیشه ای مستطیلی شکل در ابعاد استاندارد جهانی است زیر عدسی شیئی  قرار می گیرد.

لام میکرومترخطی با مقیاس اندازه گیری لامی است شیشه ای مستطیلی شکل در اندازه استاندارد که چهار اشل اندازه گیری با فاصله مناسب روی آن حک شده است عبارتند از:

۱DIV=0.01 mm مقیاس خطی

هرگز از الکل گزیلول برای تمییز کردن لام استفاده نکنید چون خطوط مقیاس اندازه گیری را پاک میکند.

جهت مشاهده سایر لامهای شمارش کلیک کنید

 

محصولات مرتبط

نظرات شما

قالب وردپرس