لام هایمنولپیس دیموناتا بند بالغ و بارور

تاریخ انتشار: ۹ تیر ۹۴ تعداد بازدید: 375 کد محصول: C 6 - 327

تومان

وضعیت محصول: موجود
توضیحات مختصر

لام هایمنولپیس دیموناتا بند بالغ و بارور Hymenolepis diminuta mature & gravid proglottids

محصولات مرتبط

نظرات شما

قالب وردپرس