توضیحات بیشتر

لام پارامسیParamecium slide

توضیحات مختصر

لام پارامسیParamecium slide

پارامسی تک یاخته ی مژکدار ساکن آبهای شیرین آبهای راکد می باشد که خوراک جانوران تک یاخته تا پریاخته فراوانی می باشد یعنی از سردستگان زنجیره غذایی در طبیعت محسوب می شود
تکثیر آن عموما بصورت غیر جنسی (تقسیم دوتایی) و در شرایط خاص جنسی (الحاق و پیوستگی) است.
واکوئل انقباضی ستاره ای شکل در درون تک یاخته منشا جابجایی است .
غذا از طیق شیار دهانی وارد سلول می شود ، واکوئل غذایی عامل هضم غذاست.
پارامسی ها در طبیعت بی رنگند اما برای تهیه لام میکروسکوپی آموزشی از رنگهای متنوعی جهت رنگ آمیزی این تک یاخته ها استفاده می شود.
در علم پزشکی مطالعه و شناخت آن جهت تشخیص و تمایز از تک یاخته های بیماریزا اهمیت دارد.

محصولات مرتبط

نظرات شما

قالب وردپرس