لام کنه سخت – شفیره – کنه گوزن (پستاندار تک سم)

تاریخ انتشار: 7 تیر 94 تعداد بازدید: 368 کد محصول: C12 - 329

تومان

وضعیت محصول: موجود
توضیحات مختصر

لام کنه سخت – شفیره – کنه گوزن (پستاندار تک سم) lxodes dammini Larva (Deer tick) w.m

محصولات مرتبط

نظرات شما

قالب وردپرس