توضیحات بیشتر

مولاژ ساقه مغز  ۲/۵ برابر اندازه طبیعی

۱. این مدل از دو قسمت ساژیتال تشکیل شده است. یکی سمت چپ ساقه مغز و دیگری سمت راست را نشان می دهد.

۲. ساختار تشریحی ساقه مغز را نشان می دهد، از جمله مغز میانی، پل مغزی، مدولا، بین مغز و اعصاب مغزی.

۳. ۶۷ موقعیت نمایش داده می شود

محصولات مرتبط

نظرات شما

قالب وردپرس