کاغذ کلریدکبالت خارجی

تاریخ انتشار: ۱۹ شهریور ۹۹ تعداد بازدید: 82 کد محصول: کلرید کبالت خارجی

80,000 تومان

وضعیت محصول: موجود
توضیحات بیشتر

این کاغذ آبی رنگ است که در ترکیب شدن با مواد گوناگون به رنگ های مختلف در می آید . مانند ترکیب آن با گاز کربن دی اکسید ، که پس از ترکیب صورتی رنگ خواهد شد و از این واکنیش اغلا برای اثبات وجود رطوبت در هوای بازدمی انسان ، به کار می رود .

محصولات مرتبط

نظرات شما

قالب وردپرس