لام میکروسکوپی برش عرضی و طولی ساقه تک لپه (ذرت) روی یک لام

تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۹۴ تعداد بازدید: 769 کد محصول: نامعلوم

تومان

وضعیت محصول: موجود