لام میکروسکوپی برش عرضی و طولی ساقه تک لپه (ذرت) روی یک لام

تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۹۴ تعداد بازدید: 695 کد محصول: نامعلوم

116,000 تومان

وضعیت محصول: موجود