لام آسپرژیلوس آمستلودامی(شمای کلی در محیط کشت)

تاریخ انتشار: 11 تیر 94 تعداد بازدید: 880 کد محصول: C 25 - 740

تومان

وضعیت محصول: موجود
توضیحات مختصر

لام آسپرژیلوس آمستلودامی(شمای کلی در محیط کشت) Aspergilus amestlodami

محصولات مرتبط

نظرات شما

قالب وردپرس