توضیحات بیشتر

لام آسپرژیلوس ترئوس

لام آسپرژیلوس ترئوس  Aspergillus terreus

جهت مشاهده سایر لامهای میکروسکوپی آموزشی کلیک کنید

محصولات مرتبط

نظرات شما

قالب وردپرس