لام ریزوئید+ اسپورانژیوفور+اسپورانژیوسپور+اسپورانژیوم

تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۹۴ تعداد بازدید: 476 کد محصول: C 25 - 794

تومان

وضعیت محصول: موجود
توضیحات مختصر

لام ریزوئید+ اسپورانژیوفور+اسپورانژیوسپور+اسپورانژیوم Rhizoid+ Sporangiophore+Sporangiospore+Sporangium

محصولات مرتبط

نظرات شما

قالب وردپرس