لام شاخک – زانویی

تاریخ انتشار: 8 تیر 94 تعداد بازدید: 429 کد محصول: C14 - 1354

تومان

وضعیت محصول: موجود
توضیحات مختصر

لام شاخک – زانویی (Antennae (Geniculate

شاخکها :
آنتن یا شاخک عضوی است حسی ، که در تمام حشرات به استثنای حشرات راسته بی شاخکان و بعضی از لاروها در جلو سر وجود دارد . شاخکها دائماً در حرکت هستند و یکی از حساسترین اعضاء بدن و مجهز به ضمائم حسی مختلف نظیر حس شنوائی ، چشائی ، بویائی و تماسی هستند و از تعدادی مفصل تشکیل یافته که از نظر شکل و اندازه یکنواخت نمی باشند و شامل سه قسمت هستند.
(1)
اسکاپ Scapus که اولین مفصل شاخک بوده و معمولاً بلندتر و عریضتر از مفصل های دیگر است.
(2)
پدیسل Pedicellus که بعد از اسکاپ قرار دارد و دارای عضو مخصوص حسی به نام عضو جونسون می باشد.
(3)
تاژک Flagellum که شامل بقیه مفصل های شاخک از مفصل سوم به بعد می باشد.

شاخک زانوئی Geniculate : که در این نوع شاخک ها اسکاپ طویل و در محل اتصال به پدیسل زاویه ای تشکیل می دهد. مثل مورچه ها

محصولات مرتبط

نظرات شما

قالب وردپرس