لام قارچ اسکلروت

تاریخ انتشار: ۸ شهریور ۹۴ تعداد بازدید: 585 کد محصول: F30-204

تومان

وضعیت محصول: موجود
توضیحات مختصر

لام قارچ اسکلروتSclerote

سختینه یا اسکلرتیوم در برخی قارچهای بیماریبزای گیاهی جهت مقاومت در مقابل شرایط سخت و نامساعد ایجاد می شود .

محصولات مرتبط

نظرات شما

قالب وردپرس