توضیحات بیشتر

مانکن دیلاتاسیون و افاسمان ۶ عددی

این سری از مدل های شش فاز تشکیل شده است و هر قسمت وضعیت دهانه رحم و کانال زایمان را نشان می دهد. کل مدل‌ها روابط بین دامنه گسترش دهانه دهانه رحم و محدوده تونل‌های گردن رحم و همچنین رابطه بین موقعیت سر جنین و مربع ستون فقرات ایسکیال را نشان می‌دهند.

• روزنه دهانه رحم منبسط نشده است و تونل های دهانه رحم اصلا ناپدید نشده اند. رابطه موقعیتی بین سر جنین و مربع ستون فقرات ایسکیال ۵- است. • اوریفین دهانه رحم ۲ سانتی متر بزرگتر شده و تونل های دهانه رحم ۵۰ درصد ناپدید می شوند. رابطه موقعیتی بین سر جنین و مربع ستون فقرات ایسکیال ۴- است.

• دهانه دهانه رحم ۴ سانتی متر بزرگتر شده و تونل های دهانه رحم به طور مطلق ناپدید می شوند. رابطه موقعیتی بین سر جنین و مربع ستون فقرات ایسکیال ۳- است.

• دهانه دهانه رحم ۵ سانتی متر بزرگتر شده و تونل های دهانه رحم به طور مطلق ناپدید می شوند. رابطه موقعیتی بین سر جنین و مربع ستون فقرات ایسکیال -۰ است.


محصولات مرتبط

نظرات شما

قالب وردپرس